آدرس موسسه (صنایع چوبی ملچ)

تهران – خیابان استاد مطهری – نبش میرزای شیرازی – پلاک ۲۱۶

تلفن: ۸۸۷۱۶۲۲۰-۰۲۱ و ۱۵-۸۸۵۵۶۶۱۴-۰۲۱

تلفکس: ۸۸۷۲۱۴۹۱-۰۲۱

ایمیل: info@mwi.ir


View Larger Map